Oil on Canvas Mountain Lake

Oil on Canvas Mountain Lake